„Специализирано обучение за правоспособност за работа в среда с ИЙЛ“
Съществена част от дейността на отдел Научно-учебен е провеждането на  специализирано обучение по радиационна защита за придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения на специалисти с медицинско и немедицинско образование. Това е в съгласие с условията на издадената на НЦРРЗ лицензия през 2007 г. и нейното подновяване от 2017 г. ( Серия СО № 5253 от 06.07.2017 г.; важи до 10.07.2022 г.)
Курсовете са за първоначално и поддържащо обучение.
 
Началник-отдел:
доц. д-р Нина Чобанова, д. м.
GSM: 0878 124 358
Документи за изтегляне Размер Tип
Декларация граждански договори 14 Kb docx
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.