Завеждащ лаборатория МОН
Контакти:
 Завеждащ лаборатория МОН
 

доц. Росица Каменова-Тоцева, д. м. - химик
Тел: +359 2 953 35 08; GSM: 0878 124 361
E-mail: r.totzeva@ncrrp.org

Зам.-завеждащ лаборатория
гл. ас. Радостина Котова - физик
E-mail: r.kotova@ncrrp.org

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.