Завеждащ лаборатория ДК (SSDL)
Контакти:
  Завеждащ лаборатория ДК (SSDL)
ас. Цветелин Црънчев - физик
Тел: +359 2 954 98 75Факс: +359 2 8621059;
E-mail: 
tsetso@ncrrp.org
 
Зам.-завеждащ лаборатория
Милена Иванова - физик
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.