Завеждащ лаб. „Радиационна медицина“
Контакти:
  
 Завеждащ лаборатория:
гл. ас. д-р Илер Пеянков, д. м. - неврология, радиационна хигиена

Тел: +359 2 951 58 75; GSM: 0878 124 320
E-mail: 
i.peyanкov@ncrrp.org

 

 Зам.-завеждащ лаборатория:

гл. ас. д-р Красимира Негойчева - вътрешни болести, радиобиология
E-mail:
k.negoicheva@ncrrp.org

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.