Завеждащ лаб. „Клинична биохимия, имунология и хематология“
Контакти:

 Завеждащ лаборатория КБИХ


доц. д-р Илона Гюлева, д. м.
(клинична лаборатория, радиобиология)

Тел: +359 2 951 58 75; GSM: 0878 124 309
E-mail: i.guleva@ncrrp.org

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.