Услуги и апаратура
УСЛУГИ:
 
1. Извършват се пускови и периодични изпитвания на радиологична апаратура на базата на сключени договори съгласно изискванията на Наредба № 30 на МЗ;
2. Разработване на типични дози при рентгенови изследвания, съгласно изискванията на Наредба № 30 на МЗ;
3. Изготвят се експертни мнения и становища.

Заплащането на услугите е съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.
 
  
АПАРАТУРА:
 
Лаборатория РЗМО разполага с мобилна измервателна апаратура за дозиметрия, измерване параметрите на рентгеновите уредби, фантоми и тестови обекти за оценка на качеството на диагностичните образи при всички методи за рентгенова диагностика.

Извършва се и термолуминесцентна дозиметрия с автоматичен термолуминесцентен анализатор PCL 3 (Fimel, Франция).
 
 
Документи за изтегляне Размер Tип
Извадка от Тарифа за таксите - кодове 01, 02, 03, 06, 08, 20 и следващи от Приложение № 3 към чл.29в 103 Kb pdf
Регистър на издадените удостоверения за извършване на дейности за изпитване на медицинска радиологична апаратура по Наредба № 30 на МЗ от 30.10.2010 г. 334 Kb pdf
Заявка за контрол, сектор 5 87 Kb doc
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.