Услуги и апаратура
УСЛУГИ:
 
Сектор вътрешна дозиметрия е Сектор 2 от Органа за Контрол на НЦРРЗ, който е акредитиран от Българската служба за акредитация, според БДС EN ISO/IEC 17020:2012 и извършва следните услуги на физически и юредически лица:
  • Постъпване на изкуствени, излъчващи гама - кванти радионуклиди в организма на персонал и население на нови и/или в експлоатация обекти/съоръжения по параметър на обхвата: активност на изкуствени, излъчващи гама-кванти радионуклиди в човешкия организъм, чрез целотелесен брояч;
  • Определяне на очакваните ефективни дози;
  • Други измервания на радиационни параметри.
  
АПАРАТУРА:
 
  • Стационарен целотелесен брояч от сканиращ тип, работещ в геометрия легло;
  • Мобилен целотелесен брояч от стационарен тип, работещ в геометрия стол за измервания на терен.
Документи за изтегляне Размер Tип
Заявка за дозимитричен контрол - Сектор 2 121 Kb doc
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.