Услуги
.
 Лаборатория „Радиационна медицина“ извършва:
  • Профилактични прегледи на работещи с ИЙЛ;
  • Издаване на експертни медицински заключения за работа в среда на йонизиращи лъчения;
  • Оценка на здравословното състояние на пострадали при радиационни аварии;
  • Специализирани изследвания за оценка на риска от въздействие на ниски дози радиация;
  • Консултативна дейност.
Заплащането на услугите е съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето.

Документи за изтегляне Размер Tип
Извадка от Тарифа за таксите - код 18, 19, 20, 21 и последващи от Приложение № 3 към чл. 29в 156 Kb pdf
Банкова сметка на НЦРРЗ 59 Kb pdf
Заявление за извършване на медицински преглед 45 Kb doc
Бланка за периодичен здравен мониторинг 50 Kb doc
Декларация за предоставяне на лични данни 18 Kb docx
Извадки от българското законодателство, цитирани в декларацията 153 Kb pdf
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.