Лаб. „Радиационна защита при медицинско облъчване“
  • Лаборатория Радиационна защита при медицинско облъчване разработва и прилага методики за измерване и оценка на дозата на пациента и за контрол на качеството в рентгеновата диагностика;
  • Извършва  национални проучвания за облъчване на пациентите при медицински изследвания с йонизиращи лъчения;
  • Осъществява обучение на докторанти и следдипломно обучение по сп. „Медицинска радиологична физика“ и „Радиационна хигиена“, както и специализирани курсове по радиационна защита и осигуряване на качеството в медицинската радиология;
  • Разработва нормативни документи в областта на радиационната защита в медицината.
 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.