Сектор „Бюджет и финанси“
Контакти:

Главен счетоводител:

Димитрина Фичева

Тел: +359 2 862 33 14Факс: +359 2 8621059 
Е-mail: d.ficheva@ncrrp.org

 

 

Банкова сметка на НЦРРЗ:

IBAN: BG10BNBG96613100151001
BIC: BNBGBGSD
БНБ, ЦУ
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.