Публикации
.
Радиационна обработка на храни - технология, законодателство, безопасностСб. с научни докл. по безопасност на храни, София, 2012; Състав: гл. ас. Цветелин Црънчев, Милена Иванова, Анастасия Терзиева, Милена Ташева - София: Български фокален център, 2012, 20 с.
 
Tsrunchev, Ts.; Boshnakova, N. Ivanova, M. Terzieva, A. Todorova, A. Safety of Irradiated Foods and the Role of the Official Control, Tenth National Conference on Biomedical Physics and Engineering with international participation: Physical Factors and Environment, Sofia, 16 – 18 October 2008, с. 38 - 40
 
Терзиева Ан., Иванова М., Црънчев Ц., Обретенчев Д., Радиационна технология за обработка на различни брашна с цел дезинсекцияVIII Национален конгрес по хранене, Варна, 17 - 19 май 2007с. 112 - 113
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.