Профил на купувача
Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в НЦРРЗ
Публична покана по реда на глава „8А“ от ЗОП с предмет "Доставка на диагностични и лабораторни реактиви и консумативи, необходими за дейността на НЦРРЗ по 6 /шест/ обособени позиции
« 1 2 3 »
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.