Проекти
Проекти
През 2015 г. започва работата по Договор с „АЕЦ Козлодуй ЕАД за определяне съдържанието на техногенни радионуклиди в организма на 180 деца, живеещи в близост до АЕЦ. До края на годината е извършено калибриране на целотелесния брояч и са проведени теренните измервания. Предстои оценка на евентуални постъпления и дози.
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.