Проекти
Въздействие на професионалното облъчване върху работещите в АЕЦ Козлодуй през 2011-2013г.
 
Основни дейности по проекта:
  • мониторинг и оценка на здравното състояние на 300 работещи в среда на йонизираща радиация от АЕЦ Козлодуй“ ЕАД;
  • изследване на имунния статус на група лица, работещи в среда на йонизираща радиация от АЕЦ Козлодуй“ ЕАД;
  • изследване и оценка на радиозащитните възможности на организма при лица работещи в АЕЦ Козлодуй“ ЕАД.
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.