Проекти

Трето Национално проучване на лъчевото натоварване на пациентите в рентгенологията

  • Проучването има за цел актуализиране на диагностичните референтни нива в радиологията. Извършва се в съответствие с изискванията на Наредба № 30 на МЗ/2005 г. и Директиви Евратом и 2013/59 на Съвета на Европа.

„Изграждане на система за дозиметричен одит и програми за дозиметричен одит на качеството в лъчелечението“ (2018-2019 г.) проект по програмата за техническа помощ на МААЕ

„Новости в технологиите за образна диагностикадокторски изследователски проект на МААЕ Е2.40.19;
 
Укрепване на техническите възможности на страните членки при радиационна защита в медицината -  регионален проект RER 9/132 на МААЕ;
 
Укрепване на радиационната защита на пациента и контрол на медицинското облъчванерегионален проект RER 9/093 на МААЕ;
 
Study on European Population Doses From Medical Exposure (Dose Datamed 2), финансиран от Европейската комисия;
 
Рак на простатата - диагноза, прогноза, лечение, оценка на лечебните резултати и усложненияфинансиран от фонд „Научни изследвания и изпълняван от научен колектив от СБАЛО - София, Болница „Лозенец- София и НЦРРЗ;
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.