Обучение
Обучение
  • СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ

НЦРРЗ предлага обучение по специалностите „Радиобиология“ и „Радиационна хигиена  на медицински и немедицински специализанти.

ЦЕЛТА на следдипломното обучение е да осигури на курсистите основни знания и практически умения, необходими за тяхната професионална дейност в съответните области в системата на здравеопазването.

  • СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ
НЦРРЗ провежда специализирано обучение по „Радиационна защита за придобиване на правоспособност за работа с източници на йонизиращи лъчения на специалисти с медицинско и немедицинско образование. То е в съгласие с условията на издадената на НЦРРЗ лицензия през 2007 г. и нейното подновяване през 2017 г. (Серия СО № 5253 от 06.07.2017 г.; важи до 10.07.2022 г.)
  
Курсовете са за първоначално и поддържащо обучение.
 
 
Документи за изтегляне Размер Tип
Сертификат-Лицензия за специализирано обучение 6 Mb pdf
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.