ОБЯВИ
Свободна работна позиция за „Специалист управление на човешки ресурси“
Националният център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) е научна организация и специализиран орган на Министерството на здравеопазването в България, насочен към всички дейности, свързани с източници на йонизиращи лъчения и защита здравето на населението и на отделни групи от него. Ако искате да се развивате като професионалист, станете част от нашия екип.

Търсим мотивиран и отговорен кандидат за позицията
„Специалист управление на човешки ресурси“

  •  Отговорности:

1. Реализира процеса по подбор на кадри за различни позиции;

2. Осъществява цялостния процес по администриране на персонала – изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди за прекратяване, служебни бележки и справки, трудови книжки и други документи;

3. Изготвя и актуализира длъжностни характеристики, съвместно с преките ръководители, и поддържа личните досиета на служителите;

4. Следи промените и новостите в трудовото и осигурително законодателство;

5. Поддържа комуникация със служителите;

6. Регулярно изготвя справки и отчети;

7. Организира, проследява и отчита обучението на служителите.

  • Изисквания за заемане на длъжността:

1. Висше образование – подходящо за заеманата длъжност или свързано с управление на човешките ресурси;

2. Опит на подобна позиция – минимум 3 години;

3. Отлични организационни и комуникативни умения;

4. Умения за работа в екип и внимание към дейталите;

5. Много добра компютърна грамотност и работа със специализиран софтуер.

  • Необходими документи за кандидатстване:

1. Автобиография на български език с актуална снимка.

 Изпращайте своите кандидатури на вниманието на инж. Ангелина Тодорова – началник-отдел „Администрация“!

Е-mail:ncrrp@ncrrp.org; a.todorova@ncrrp.org

 

             Можете да кандидатствате и на място на адрес: гр. София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3, сграда 7

Всички кандидатури ще бъдат разглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е добровоно и те ще бъдат използвани единствено и само за целите на подбора.

 Ще се свържем само с одобрените по документи кандидати!

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.