Направление „Административно-правна и стопанска дейност“
Началник сектор Административни и стопански дейности:
Грациела Петкова

GSM0878 124 310; факс: +359 2 8621059

e-mail: g.petkova@ncrrp.org

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.