НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РАДОН“
....
Приключи Националното проучване на концентрацията на радон в жилища, а резултатите от него са представени на Европейската комисия. България вече фигурира на Атласа на Европа.

За повече информация, моля проследете следния линк: https://remon.jrc.ec.europa.eu/About/Atlas-of-Natural-Radiation/Indoor-radon-AM/Indoor-radon-concentration

САЙТ НА НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РАДОН“

За да се запознаете с дейността по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „РАДОН“, моля посетете следния линк:

 http://np-radon.org/cgi-bin/radon/public/index.py?p=edu&lan=bg

 

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.