Лаб. „Радиационни експертизи и мониторинг на радон“
Лаборатория „Радиационни експертизи и мониторинг на радон“ провежда проучвания и анализи, изготвя оценки и експертизи за определяне на риска от неблагоприятното влияние на йонизиращите лъчения върху здравето на населението.

Лабораторията участва в изготвянето и реализирането на национални здравни програми по проблемите, свързани с профилактиката и защитата на лицата от въздействието на йонизиращите лъчения.

Лаборатория РЕМР осъществява дейности за ограничаване на облъчването, дължащо се на естествени източници на йонизиращи лъчения, включително радон на работни места, в жилищни и обществени сгради. 

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.