Лаб. „Радиационна медицина“
Лаб. „Радиационна медицина“
Лабораторията е единственото диагностично, консултативно и организационно-методично звено по превантивна радиационна медицина и проблемите на радиационната патология в България.
 
 
 
 
 
 
 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.