Лаб. „Мониторинг на облъчване на населението“
Лаборатория „Мониторинг на облъчване на населението“ провежда:
  • Изследване съдържанието на техногенни радионуклиди в жизнената среда в района на АЕЦ Козлодуй“; експериментален ядрен реактор (IRT-2000) и хранилището за радиоактивни отпадъци в с. Нови хан;
  • Изследване съдържанието на TENORM в райони с обекти от бившия уранодобив;
  • Мониторинг и контрол на съдържанието на радионуклиди в храни, питейни води и други;
  • Оценка на облъчването и на радиационния риск на населението като цяло.
 
 

 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.