Лаб. „Молекулярна радиобиология и профилактика“
  • В лабораторията се извършва мониторинг на населението, изложено на ниски дози радиация, с цел идентифициране на радиационно индуцираните ДНК и клетъчни увреждания чрез молекулярни, биохимични и имунохимични техники:  ДНК увреждане и възстановяване; измениния в протеиновия синтез; експресия на heat shock протеини; определяне на клетъчната жизнеспособност; определяне на активни форми на кислорода (АТФ);
  • Извършва се изпитване на природни и химически радиозащитни вещества;
  • Провежда се обучение на докторанти и следдипломно такова по радиобиология.
 
 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.