Контакти
E-mail и телефони за връзка:
 Лаборатория „Дозиметричен контрол“ (SSDL)

Тел: +359 2 954 98 75; Факс: +359 2 8621059; E-mail: mil@ncrrp.org

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.