Контакти
АДРЕС:

Адрес:
1606 София, ул. 
Св. Георги Софийски № 3, двор на ВМА, сграда 7 

E-mail за връчване на съoбщения и призовки:
ncrrp@ncrrp.org

 

 

 

РЪКОВОДСТВО:
 
ДИРЕКТОР
 
 доц. д-р Жана Николаева Джунова-Великова, д. м. 
Адрес: 1606 София, ул. „Св. Георги Софийски“ № 3

 Зам.-директор
инж. Ангелина Владимирова Тодорова

Е-mail: a.todorova@ncrrp.org

Зам.-директор „Радиационна защита“
Магда Христова Периклиева-Гео

Е-mail: m.periklieva@ncrrp.org

ОТДЕЛИ И ЛАБОРАТОРИИ:
 ОТДЕЛ ДЪРЖАВЕН ЗДРАВНО-РАДИАЦИОНЕН КОНТРОЛ (ДЗРК)

Началник-отдел ДЗРК
д-р Светослав Савчев
 
Тел: +359 2 962 39 54; GSM: 0878 124 271
Е-mail:
 s.savchev@ncrrp.org
E-mail: ork@ncrrp.org

 

ОТДЕЛ „РАДИАЦИОННА ЗАЩИТА“


Лаборатория Мониторинг на облъчване на населението

Тел: +359 2 953 35 08; Факс: +359 2 8621059; E-mail: kon@ncrrp.org

Лаборатория Дозиметричен контрол - SSDL

Тел: +359 2 954 98 75; Факс: +359 2 8621059; E-mail: mil@ncrrp.org

Лаборатория Радиационни експертизи и мониторинг на радон

Тел: +359 2 953 35 08; Факс: +359 2 8621059; E-mail: kde@ncrrp.org

Лаборатория „Радиационна защита при медицинско облъчване“

Тел: +359 2 953 17 33; Факс: +359 2 8626036; E-mail: rzmo@ncrrp.org   

 

Отдел „ ...... “

 

ОТДЕЛ „РАДИОБИОЛОГИЯ“

  и. д. Началник-отдел „Радиобиология“
доц. Росица Христова, д. м. 
Тел: +359 2 953 15 96; GSM: 0878 124 339
E-mail:r.hristova@ncrrp.org

Тел: +359 2 953 15 96; Факс: +359 2 8621059; E-mail:mpr@ncrrp.org E-mail: rg@ncrrp.org

 

ОТДЕЛ „РАДИАЦИОННА БЕЗОПАСНОСТ И МЕДИЦИНСКО ОСИГУРЯВАНЕ“ 

Началник-отдел РБМО
доц. д-р Жана Джунова, д. м.
Тел: +359 2 951 58 75; Факс: +359 2 9515894
 
Регистратура
Тел: +359 2 951 58 75; Факс: +359 2 9515894; Е-mailregistry@ncrrp.org
 

ОТДЕЛ „НАУЧНО-УЧЕБЕН“

Началник-отдел НУ
доц. д-р Нина Чобанова, д. м.
GSM: 
0878 124 358; E-mail: n.chobanova@ncrrp.org

Следдипломно обучение
Е-mail: sdo@ncrrp.org

Специализирано обучение за правоспособност за работа с ИЙЛ
Тел: +359 2 862 60 36; Факс: +359 2 8621059; E-mail: info@ncrrp.org

ОТДЕЛ „АДМИНИСТРАЦИЯ“

Началник-отдел „Администрация“ 

 Факс: +359 2 8621059
Е-mail: 

Деловодство

Тел: +359 2 862 11 23; Факс: +359 2 8621059
Е-mail: ncrrp@ncrrp.org
Е-mail: t.chalovski@ncrrp.org 

Човешки ресурси

Надежда Миткова Ангелова
  Тел: +359 2 953 33 52; Факс: +359 2 8621059; Е-mail:

 Сектор „Счетоводство“

Тел: +359 2 862 33 14; Факс: +359 2 8621059; Е-mail:
E-mail: fso@ncrrp.org

 

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.