Информация във връзка с отпадането на лицензиите 05.10.2012
Съгласно последното изменение на Наредбата за реда за издаване на лицензии и разрешения за безопасно използване на ядрената енергия от 5 октомври 2012г., за използването на дентални рентгенови уредби за секторни графии не се изисква лицензия и разрешение. Още...
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.