График на курсовете


ПЛАН-ПРОГРАМА


на курсовете за специализирано обучение през второто тримесечие на 2019 г.
За въпроси и уточнения: +359 2 862 60 36

доц. д-р Нина Чобанова, д. м. : 0878 124 358 (зав. отдел НУ)

Нели Радованова: 0878 124 357 (организатор)
Гергина Стоянчова:0878 124 284 (секретар)

 

Дати

Специализиран курс за:

Място на провеждане

Зала

01 - 02.04.2019

Рентгенови лаборанти - І група

НЦРРЗ

Зала 225
Начало: 
08,30 ч

08 - 09.04.2019

Немедицински специалисти
- І група

НЦРРЗ

Зала 225
Начало: 
08,30 ч

22 - 23.04.2019

Медицински специалисти в лъчелечение І група

НЦРРЗ

Зала 225
Начало: 08,30 ч

08.05.2019

Поддържащо обучение за немедицински специалисти - I група

НЦРРЗ

Зала 225
Начало: 08,30 ч

20 - 21.05.2019

Ортопеди, хирурзи, кардиолози и др.

- І група

НЦРРЗ

Зала 225
Начало: 08,30 ч

17 - 19.06.2019

Отговорници по РЗ, ръководители на обекти и техните заместници в медицината   -   II група

НЦРРЗ

Зала 225
Начало: 08,30 ч

24 - 26.06.2019

Отговорници по РЗ, ръководители на обекти и техните заместници - немедицински специалисти   -   II група

НЦРРЗ

Зала 225
Начало: 08,30 ч

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.