Експерти по медицинска физика
.
Лицата, желаещи да бъдат включени в списъка на експертите по медицинска физика съгласно чл. 19, ал. 1 на Наредба 2 на МЗ/2018 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване, подават в НЦРРЗ Заявление за вписване и Декларация за обработка на лични данни по утвърдени образци, налични за изтегляне по-долу.
Документи за изтегляне Размер Tип
Заявление за вписване 49 Kb doc
Декларация за обработка на лични данни 46 Kb doc
Списък на експертите по медицинска физика на основание чл. 19, ал. 1 на Наредба 2 на МЗ за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (Обн. ДВ бр. 13 от 09.02.2018 г.)
 
Документи за изтегляне Размер Tип
Актуален списък на експертите по медицинска физика 270 Kb pdf
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.