Документи за изтегляне
"Радиационни измервания, вътрешна дозиметрия и експертизи" - Сектор 2
 
Документи за изтегляне Размер Tип
Заявка за дозимeтричен контрол - Сектор 2 81 Kb doc
Декларация 14 Kb docx
Инспекция „Контрол в ядрената енергетика“ (КЯЕ) - Сектор 3
 
Документи за изтегляне Размер Tип
Заявка за извършване на услуга 70 Kb doc
Заявка за контрол в инсп. КЯЕ - Сектор 3 на ОК 72 Kb doc
Извадка от Тарифа на таксите - кодове 04 и следващи, 09, 10 от Приложение № 3 към чл. 29в 128 Kb pdf
Декларация 14 Kb docx
Лаб. „Мониторинг на облъчване на населението“ - Сектор 4
Лабораторията извършва анализи на води, храни, почви, строителни материали, козметични продукти и др. по различни радиологични показатели като: обща алфа-активност, обща бета-активност, съдържание на ест. уран, радий-226, стронций-90, радон-222, цезий-137 и гама-спектрометрични изследвания. За повече информация натиснете ТУК.
Документи за изтегляне Размер Tип
Извадка от Тарифа на таксите - код 15 и следващи от Приложение № 3 към чл. 29в 82 Kb pdf
Заявка за контрол - Сектор 4 70 Kb doc
Декларация за предоставяне на лични данни 14 Kb docx
Вътрешни правила на НЦРРЗ за предоставяне на обществена информация
Документи за изтегляне Размер Tип
Вътрешни правила на НЦРРЗ за предоставяне на обществена информация 467 Kb pdf
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.