Документи за изтегляне
"Радиационни измервания, вътрешна дозиметрия и експертизи" - Сектор 2
 
Документи за изтегляне Размер Tип
Декларация 14 Kb docx
Заявка за дозиметричен контрол - Сектор 2 121 Kb doc
Инспекция „Контрол в ядрената енергетика“ (КЯЕ) - Сектор 3
 
Документи за изтегляне Размер Tип
Заявка за контрол в инсп. КЯЕ - Сектор 3 на ОК 73 Kb doc
Извадка от Тарифа на таксите - кодове 04 и следващи, 09, 10 от Приложение № 3 към чл. 29в 128 Kb pdf
Декларация 14 Kb docx
Лаб. „Мониторинг на облъчване на населението“ - Сектор 4
Лабораторията извършва анализи на води, храни, почви, строителни материали, козметични продукти и др. по различни радиологични показатели като: обща алфа-активност, обща бета-активност, съдържание на ест. уран, радий-226, стронций-90, радон-222, цезий-137 и гама-спектрометрични изследвания. За повече информация натиснете ТУК.
 
 Важно!
Проби за анализ се приемат след предварително съгласуване по телефон или електронна поща.
За контакт:
доц. Росица Тоцева, д.м., тел. 0878124361, e-mail: r.totzeva@ncrrp.org
Гергана Иванова, тел. 0878124251, e-mail: g.ivanova@ncrrp.org
Документи за изтегляне Размер Tип
Извадка от Тарифа на таксите - код 15 и следващи от Приложение № 3 към чл. 29в 82 Kb pdf
Заявка за контрол - Сектор 4 73 Kb doc
Декларация за предоставяне на лични данни 14 Kb docx
Лаб. "Радиационни експертизи и мониторинг на радон"
Документи за изтегляне Размер Tип
Заявка за изпитване на радон 71 Kb doc
Декларация за защита на лични данни 14 Kb docx
Извадка от Тарифа на таксите - кодове 04 и следващи, 09, 10 от Приложение №3 към чл. 29в 128 Kb pdf
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.