Дисертации
.

Публична лекция на тема:
„Комуникация на радиационния риск, предизвикателства и възможни решения“
2015 г.
доц. д-р Жана Николаева Джунова-Великова, д. м.
 

 За да се запознаете с лекцията, то натиснете ТУК.
 
 
 
ОНС ДОКТОР
 
 Дисертационен труд на тема:
„Медицинско осигуряване при радиационен и ядрен тероризъм“ 
2012 г.
Дисертант: гл. ас. д-р Жана Джунова
Научен ръководител: 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.