Дисертации
Защитени дисертации:

 
Публична защита на дисертационен труд на тема:
„Оценка на риска от облъчване на населението от питейни и минерални води в България“ 
Дата: 17.03.2015 г.
Дисертант: гл. ас. Росица Михайлова-Каменова Тоцева
Научен ръководител: гл. ас. инж.-физик Виктор Бадулин
 
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.