DRL2016
Стойностите на определените нови национални диагностични референтни нива

Стойностите на определените нови национални диагностични референтни нива съгласно изискванията на чл. 25, ал. 4 на Наредба № 2 на МЗ/2018 г.

В научни съобщения или публикации, резултатите от Национално  проучване DRL2016 и определените при него национални диагностични референтни нива могат да бъдат цитирани с използването на следния препоръчителен формат:

Dimov A., Tsanev I., Ivanova D., Simeonov F. (2019) Elaboration of New NDRLs as Part of Third National Patient Dose Survey in Diagnostic Radiology in Bulgaria. In: Lhotska L., Sukupova L., Lacković I., Ibbott G. (eds) World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering 2018. IFMBE Proceedings, vol 68/2. Springer, Singapore. Print ISBN: 978-981-10-9037-0, doi: 10.1007/978-981-10-9038-7_7.

НАЦИОНАЛНО ПРОУЧВАНЕ DRL 2016

Писма до лечебните заведения:
Писмо от НЦРРЗ
Писмо от МЗ

 

Система за регистриране на типични дози на пациентите при рентгенови изследвания и процедури:

ВХОД В СИСТЕМАТА ЗА РЕГИСТРИРАНЕ

Контакти:
Секция „Радиационна защита при медицинско облъчване“
Телефони за връзка: 02/953 17 33; 0878 989 659; 0878 124 471
E-mail: patientdose@ncrrp.org

 

Сваляне на всички документи за проучването:
 
Документи за изтегляне Размер Tип
Всички документи - Национално проучване DRL2016 3 Mb rar
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.