Човешки ресурси
Контакти:

  

Специалист „Управление на човешките ресурси“:
Стефка Евтимова

Тел: +359 2 953 33 52; Факс: +359 2 8621059
Е-mail: s.evtimova@ncrrp.org

 

© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.