Апаратура
Апаратура МРП:
 • стерилен бокс;
 • мултифункционален микроплейт рийдер;
 • спектрофотометър;
 • комплекти за вертикална и хоризонтална електрофореза;
 • милипор-филтрационна система;
 • RT-PCR;
 • бета-брояч;
 • нискотемпературен фризер (-80˚С);
 • СО2 инкубатор, термостат, компютри,центрофуги, микроскопи, пипети и др.
  
Анализи за научноизследователски цели:
 • ДНК фрагментация (Комет тест);
 • ДНК и протеинов синтез;
 • определяне на антиоксидантен статус и активни форми на кислорода;
 • определяне на клетъчна жизнеспособност;
 • определяне на митохондриален електрохимичен потенциал;
 • количествен и качествен анализ на протеини;
 • апоптичен тест.
© 2018 НЦРРЗ. Всички права запазени.
Уеб дизайн и разработка: SS DATA Ltd.